Diller

Genel Bilgi

2000 tarihinde kurulan bölümümüz bünyesinde 1 Prof. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. ve 2 Arş. Gör. olmak üzere 6 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 367’dir. Bölümümüzün yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 

Türkçe