Diller

Tezler

ŞENER DEMİREL

SUZAN ÖZMEN

2016

Çocuk hikâyelerindeki kahramanların çocuklara rol - model olma durumları
 

İREM TOPRAK

2016

Gülsüm Cengiz'in çocuk kitaplarının Türkçe öğretimi bağlamında tema ve iletiler açısından incelenmesi
 

YELDA KÖKÇÜ

2015

Ali Ekrem Bolayır'ın Şiir Demeti adlı eseri ve bu eserin Türkçe öğretiminde yer alan temalar bağlamında değerlendirilmesi
 

MEHMET MİRAÇ SERT

2014

Mustafa Ruhi Şirin'in şiirlerinin Türkçe öğretimi bağlamında tema ve iletiler açısından incelenmesi
 

BETÜL BURÇ

2013

Rıfat Ilgaz'ın ?Bacaksız'ın Başından Geçenler? adlı hikâye serisindeki eserlerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi
 

BETÜL BATUR

2012

Yavuz Bülent Bakiler'in Harman adlı eserinin biçim ve içerik açısından incelenmesi
 

ELİF EMİNE BALTA

2011

Waldmann modeli ile yapılan metin öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi
 

İSA IŞIK

2011

Sezai Karakoç'un şiirlerinde anne ve çocuk teması
 

SEMİHA CEREN ÇINAR

2010

Gülten Dayıoğlu'nun eserlerindeki ebeveyn çocuk ilişkisinin iletiler açısından değerlendirilmesi
 

BİLAL AKBEY

2008

Yahya Kemâl Beyatlı'nın ?Kendi Gök Kubbemiz? ve ?Eski Şiirin Rüzgârıyla? adlı şiir kitaplarındaki şiirlerin dil sapmaları açısından incelenmesi
 

AHMET AKKAYA

2008

Mustafa Kutlu'nun hikâyelerindeki iletiler ve bu iletilerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi
 

SEDA SANLI ÇELOĞLU

2007

Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş ve Dört Kardeştiler adlı öykü kitaplarının tümce anlambilim açısından incelenmesi
 

MUSTAFA AKSARI

2006

Dilara Akıncı'nın Betonlar Çiçek Açsa, Çitlembik Kız, Lise Günleri Hikaye kitaplarının sözcük anlam bilimi açısından incelenmesi
 

HAYRİ SANLI

2006

İlköğretim 6. ve 8. sınıf Türkçe kitaplarındaki metinlerin bilişsel beceri ve duyuşsal özellik kazandırma açısından incelenmesi
 

RAMAZAN ERDOĞDU

2004

17. yüzyıl Sebk-i Hindî şâirlerinden Neşâtî Dîvan'ında ateş ve su
 

JULE YENTÜR

2003

17. yy şairlerinden Fehim, Na'ili ve Neşati divanlarında kozmik unsurlar
 

MÜMTAZ CARAN

2003

Divan şiirinde kozmik unsurlar: 15, 16, 17 ve 18. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa, Necati Bey, Fuzuli, Baki, Nef'i, Na'ili, Nedim ve Şeyh Galib'in kasidelerinde kozmik unsurlara bakış ve kozmik unsurları kullanış tarzlarının karşılaştırılması

ERCAN ALKAYA

 

MURAT SÜT

2015

Ortaokul Türkçe dersinde öğretmen ve öğrencilerin Türkçe sözlük kullanma tutumları
 

MEHMET CENGİZ ÇAKMAK

2015

Ortaokullarda edatların öğretimi ve öğrencilerin edatları kullanma yeterlikleri
 

KADİR KAÇAR

2015

Hızlı okuma eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine ve okumaya ilişkin tutumlarına etkisi
 

KÜBRA ŞENGÜL

2012

Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması
 

YAVUZ TANYERİ

2012

Türkmen Türkçesi ile Divanü Lûgat-it Türk'ün söz varlığı açısından karşılaştırılması
 

VEYSEL İBRAHİM KARACA

2011

Türkiye Türkçesinde alıntı sözcüklerde görülen ses olayları üzerine bir inceleme
 

MURAT ŞENGÜL

2011

İlköğretim II. kademe Türkçe öğretiminde yazma becerilerine yönelik öğretim ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi
 

YUNUS DOĞAN

2009

İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan kelime grupları üzerine bir değerlendirme
 

GÜLŞAH YALÇIN

2009

İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan cümleler üzerine bir değerlendirme
 

MİNE ECE

2008

İlköğretim 6. , 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan yabancı kelimeler üzerine bir değerlendirme
 

SELMİ DEMİRKOL

2007

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi terimleri üzerine bir inceleme
 

 

AHMET TURAN SİNAN

SEZGİN DEMİR

2014

Ortaokul (6, 7, 8) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapısı ile bunlara ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin özyeterlik algıları
 

 

 

REMZİ KAPLAN

2012

İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki anlam olaylarının incelenmesi
 

 

 

MESUT KÜRÜM

2011

Kerim Aydın Erdem' in Gecenin Bir Saatinde adlı kitabındaki öykülerin söz dizimi açısından incelenmesi
 

 

 

FATMA BAŞOĞUZ

2010

Bir yazınsal tür olarak mektup ve Türkçe derslerindeki işlevselliği
 

 

 

FATMA TUNÇ

2009

Beşir Göğüş'ün Türkçe eğitimi ile ilgili eserleri ve Türkçe anlayışı üzerine bir inceleme
 

 

 

GÜLŞAT KAZAZOĞLU

2009

Dilbilgisi terimleri sözlüklerinin karşılaştırılması
 

 

 

SEZGİN DEMİR

2008

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar türkçe ders kitaplarındaki öykülerin metin dilbilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bu metinlerin öğrencilerin anlama düzeylerine etkisi(Malatya ili örneği))

 

 

ATİLLA YÜCESU

2005

1994-2004 yılları arasında liselere giriş sınavında (LGS) çıkmış Türkçe sorularının dil bilgisel açıdan incelenmesi
 

 

 

HAYRETTİN AYAZ

ZEYNEP BETÜL DOĞAN

2017

Seyrânî'nin şiirlerinin değerler eğitimi açısından ortaokul Türkçe ders kitaplarına alınabilirliği bakımından incelenmesi
 

FATMA SEMRA TURAN

2014

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi tarihinde Arthur

BEDREDDİN SİNA KILINÇ

2014

Mevlâna İdris Zengin'in hikâye ve masallarındaki iletiler ve bu iletilerin Türkçe eğitimi açısından incelenmesi
 

TAHA YASİR CEVHER

2013

Beyânü'l-Hak (1-3. ciltler): İnceleme-edebiyat ve eğitimle ilgili metinlerin irdelenmesi
 

YILDIZ YENEN AVCI

2013

Millî edebiyat dönemi romanlarının(1911 - 1923) insani değerler ve Türkçe eğitimine katkıları bakımından incelenmesi
 

FETHİYE SERT

2012

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre incelenmesi
 

SÜHEYLA DOĞAN

2011

XIX. yüzyılda batıda yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları: W. B. Barker örneği
 

MUSTAFA İLİK

2011

İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre incelenmesi
 

ERKAN KÖSEOĞLU

2011

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 

ADEM GÜRBÜZ

2009

İlköğretim Türkçe ders kitabında geçen yabancı kökenli kelimeler üzerine bir inceleme
 

YEŞİM KAYA

2009

Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatrolarında kadın kimliği
 

FATMA BAŞIBÖYÜK

2008

Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerindeki metafizik kavramlar ve bu kavramların pedagojik açıdan irdelenmesi
 

SÜLEYMAN KAAN YALÇIN

REMZİ ÇALIŞIR

2016

Türkiye ve Azerbaycan'daki 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından karşılaştırılması
 

RABİA SENA AKBABA

2015

Türkçe dersi kapsamında 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması
 

 

Türkçe