Diller

Üst Menu

User menu

Ders Listesi

KOD                      YÜKSEK LİSANS DERSLERİ                                            KREDİ                 ECTS

                                

TEB 501               Grammar and Turkish Teaching  I                                                303                        6            

TEB 502               Grammar and Turkish Teaching  II                                                              303                         6            

TEB 503               Türkçe Öğretimi  Sorunları ve Çözüm Yolları I                          303                        6            

TEB 504               Türkçe Öğretimi  Sorunları ve Çözüm Yolları II                         303                        6            

TEB 505               Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon I                                          303                        6            

TEB 506               Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon II                                         303                        6            

TEB 521               Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi I                                       303                        6            

TEB 522               Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi II                                      303                        6            

TEB 523               Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi I                                          303                        6            

TEB 524               Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi II                                         303                        6            

TEB 531               Türkçe Öğretiminde Program Hazırlama ve Uygulama            303                        6            

TEB 532               Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri          303                        6            

TEB 541               Eğitimde Çocuk Edebiyatı I                                                           303                        6            

TEB 542               Eğitimde Çocuk Edebiyatı II                                                          303                        6            

TEB 543               Edebiyat Bilimi ve Teorileri I                                                          303                        6            

TEB 544               Edebiyat Bilimi ve Teorileri II                                                        303                         6            

TEB 545               Estetik I                                                                                               303                        6            

TEB 546               Estetik II                                                                                             303                        6            

TEB 547               Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi                                                     303                        6

TEB 548               Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesi Öğretimi                         303                        6

TEB 549               Türk Dilinin Yapısı I – Sesbilgisi ve Biçimbilgisi                         303                        6

TEB 550               Türk Dilinin Yapısı II– Sesbilgisi ve Biçimbilgisi                         303                        6

TEB 551               Eski Türkçe                                                                                        303                        6

TEB 552               Orta Türkçe                                                                                        303                        6

TEB 553               Türkçe-Kompozisyon Öğretimi                                                      303                        6

TEB 554               Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri                                           303                        6

TEB 555               Eski Türk Edebiyatında İstiare, Mecaz ve Mazmun Dünyası    303                     6

TEB 556               Türk Edebiyatında Tasavvuf                                                         303                        6

TEB 557               Eski Türk Şiirinde Türler                                                   303                        6

TEB 558               Şiir İncelemeleri                                                                                  303                       6

TEB 561               Genel Dilbilimi I                                                                                 303                        6

TEB 562               Genel Dilbilimi II                                                               303                        6

TEB 563               İleri Osmanlıca I                                                                               303                        6

TEB 564               İleri Osmanlıca II                                                                              303                        6

TEB 571               Metin İnceleme Yöntemleri I                                                          303                        6

TEB 572               Metin İnceleme Yöntemleri II                                                        303                        6

TEB 573               Tenkitli Yayın Yöntemleri                                                               303                        6

TEB 574               Yaratıcı Yazarlıkla ilgili Çalışmalar                                              303                        6

TEB 575               Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri I                303                        6

TEB 576               Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri II               303                        6

TEB 577               Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri I                        300                        6

TEB 578               Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri II                      303                        6

TEB 581               Uzmanlık Alanı Dersi I                                                                    600                        5

TEB 582               Uzmanlık Alanı Dersi II                                                                  600                        5

TEB 597               Yüksek Lisans Semineri                                                                   200                        8

TEB 599               Yüksek Lisans Tezi                                                                           100                        80

KOD                                DOKTORA DERSLERİ                                   KREDİ              ECTS   

 

                                                                                                                                                                         

TEB 601  Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Metin Oluşturma  I      3  0  3                    6            

TEB 602  Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Metin Oluşturma II     3  0  3                    6            

TEB 603  Türkçe Öğretiminde Metne Dayalı Etkinlikler I                       3  0  3                    6            

TEB 604  Türkçe Öğretiminde Metne Dayalı Etkinlikler II                      3  0  3                    6            

TEB 605  Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I                                    3  0  3                     6            

TEB 606  Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II                                  3  0  3                     6            

TEB 607  Dil Bilim                                                                                           3  0  3                     6            

TEB 608  Anlam Bilim                                                                                    3  0  3                     6            

TEB 609  Gösterge Bilim                                                                                 3  0  3                     6            

TEB 610  Türkçe Öğretiminde  Çocuk Edebiyatı Ürünleri I                     3  0  3                     6            

TEB 611  Türkçe Öğretiminde  Çocuk Edebiyatı Ürünleri II                   3  0  3                     6            

TEB 612  Dil ve Edebiyat Eğitimi                                                                  3  0  3                     6            

TEB 613  Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri                                      3  0  3                     6            

TEB 614  Türk Edebiyatında Araştırma Metotları ve Metin Neşri I      3  0  3                    6            

TEB 615  Türk Edebiyatında Araştırma Metotları ve Metin Neşri  II    3  0  3                    6            

TEB 616  Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I                                           3  0  3                     6            

TEB 617  Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II                                          3  0  3                     6            

TEB 618  Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat  I                                               3  0  3                     6            

TEB 619  Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat  II                                             3  0  3                     6            

TEB 620  Gelenek ve Yeni Edebiyat I                                                          3  0  3                     6            

TEB 621  Gelenek ve Yeni Edebiyat II                                                        3  0  3                     6            

TEB 624  Türkçenin Morfolojik Yapısı ve Dil Bilgisi Öğretimi I             3  0  3                     6            

TEB 625  Türkçenin Morfolojik Yapısı ve Dil Bilgisi Öğretimi II           3  0  3                     6            

TEB 626  İletişim Becerilerinde Diksiyon ve Telaffuz                              3  0  3                     6            

TEB 627  Türkçe Öğretiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri                3  0  3                     6            

TEB 628  Tekke-Tasavvuf Edebiyatından Türkçe Öğret Yararlanma                 3  0  3                     6            

TEB 629  Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme                          3  0  3                     6            

TEB 630  Çocuk Psikolojisi                                                                            3  0  3                     6            

TEB 631  Karşılaştırmalı Edebiyat                                                                              3  0  3                     6            

TEB 632  Türk Edebiyatında Türler              I                                            3  0  3                     6            

TEB 633  Türk Edebiyatında Türler              II                                           3  0  3                     6            

TEB 697  Doktora Semineri                                                                           2  0  0                    8

TEB 701  Uzmanlık Alanı Dersi I                                                                  6  0  0                    5

TEB 702 Uzmanlık Alanı Dersi II                                                                 6  0  0                    5

TEB 699  Doktora Tezi                                                                                   1  0  0                    150

 

Türkçe