Diller

Ders Listesi

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

 Dersin Kodu

Yüksek Lisans Dersleri

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

Dersin Sorumlusu

TEB 571          

TED571             

Metin İnceleme Yöntemleri I

Methods of Text Analysis I                                               

3

 

0

 

3

 

5

 

Prof. Dr. Şener DEMİREL

 

TEB 543

TED543             

Edebiyat Bilimi ve Edebiyat Teorileri I

Literature and Literary Theory I                                           

3

0

3

5

Doç. Dr. Özcan BAYRAK

TEB 549

TED549             

Türk Dilinin Yapısı I- Sesbilgisi ve Biçimbilgisi

The Structure of Turkish Language I- Phonetics and Morphology                             

3

0

3

5

Doç.Dr. Serdar YAVUZ 

TEB 545

TED545             

Estetik I  

Aesthetics I                                                           

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin AYAZ

TEB 501

TED501             

Dilbilgisi ve Türkçe Öğretimi  I            

Grammar and Turkish Language Teaching I                          

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. A. T. SİNAN

TEB 503

TED 503              

Türkçe Öğretimi Sorunları ve Çözüm Yolları I

Problems in Turkish Language Teaching and Solutio I        

3

0

3

5

Yrd.Doç. Dr. Sezgin DEMİR

EĞTENS 701

EĞTENS 701   

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Scientific Research Methods in Education                             

 

3

0

3

5

Yrd.Doç. Dr. Sezgin DEMİR

TEB 597

TED 597

Yüksek Lisans Semineri

Masters Degree  Seminar

0

0

0

8

 

TEB 599

TED 599

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

0

0

0

25

 

TEB 701

TED 701

Uzmanlık Alanı Dersi

Profession Field Course

0

0

0

5

 

 Dersin Kodu

Doktora Dersleri

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

Dersin Sorumlusu

TEB 617

TED 617

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Classical Ottoman Turkish Texts

3

0

3

5

Prof. Dr. Şener DEMİREL

TEB 631

TED 631

Karşılaştırmalı Edebiyat

Comparative Literature

3

0

3

5

Doç.Dr. Özcan BAYRAK

TEB 633

 

TED 633             

Türk Edebiyatında Türler II

                                                

Genres in Turkish Literature II                                             

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin AYAZ

TEB 625

 

TED 625             

 

Türkçenin Morfolojik Yapısı ve Dil Bilgisi Öğretimi II         

The Morphological Structure of Turkish and

Teaching of  Grammar II        

 

3

0

3

5

Doç Dr. Serdar YAVUZ

TEB 627

 

TED 627             

Türkçe Öğretiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri                             

Scientific Research Methods in Turkish Language Teaching 

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Sezgin DEMİR

TEB 613

 

TED 613             

Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri                                 

Turkish Teaching Methods and Techniques                                                                         

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Sezgin DEMİR

TEB 607

 

TED 607

Dilbilim

 

Linguistics

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Turan SİNAN

 

İSB 699

 

TED 699

Doktora Tezi

Doctoral Thesis

0

0

0

25

 

 İSB 701

TED 701

Uzmanlık Alanı Dersi

Profession Field Course

0

0

0

25

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 Dersin Kodu

Yüksek Lisans

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

Dersin Sorumlusu

 İSB 531

(SSE 531)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

(New Approaches in Teaching Social Studies in Primary Education)

3

0

3

6

Doç.Dr. Çiğdem KAN

 İSB 555

(SSE 555)

Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar

(Belonging to the Social Studies Teaching Resources)

3

0

3

5

Doç.Dr. Çiğdem KAN

 İSB 551

(SSE 551)

 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları

(Educational Policies in Republican Period)

3

0

3

6

 Yrd.Doç.Dr. Feyzullah EZER

İSB 561

(SSE 561)

Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası

(Turkish Anthropo Geography)

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKAR ÇELİK

İSB 565

(SSE 565)

Türkiye’de Çevre Sorunları

(Environmental Problems in Turkey)

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKAR ÇELİK

 İSB 597

(SSE 597)

Yüksek Lisans Semineri

(Masters Degree Seminar)

0

0

0

8

 

 İSB 599

(SSE 599)

 Yüksek Lisans Tezi

(Master Thesis)

0

0

0

25

 

 İSB 701

(SSE 701)

Uzmanlık Alanı Dersi

(Profession Field Course)

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dersin Kodu

Doktora Dersleri

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

Dersin Sorumlusu

 İSB 603

(SSE 603)

 Milli Mücadele’de Dış Politika      

(The Foreign Policy within the Independence War of Turkey)

3

0

3

5

Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK

İSB 629

(SSE 629)

Atatürk Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları I

(Education and Cultural Politicies in Ataturk Period I)

3

0

3

5

Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK

İSB 631

(SSE 631)

Türkiye’de Çok Partili Dönem I

(The Multi-Party Period in Turkey I)

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER

İSB 617

(SSE 617)

Türkiye’de Göçler ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları

(The Migration and Socio-Economic Results in Turkey)

3

0

3

5

Yrd.Doç.Dr. Esen DURMUŞ

İSB 697

(SSE 697)

Doktora Semineri

(Doctoral Seminar)

0

0

0

8

 

İSB 699

(SSE 699)

Doktora Tezi

(Doctoral Thesis)

0

0

0

25

 

 İSB 701

(SSE 701)

Uzmanlık Alanı Dersi

(Profession Field Course)

0

0

0

25

 

 İSB 703

(SSE 703)

Doktora Yeterlik

(Doctoral Qualification)

0

0

0

25

 

 

Türkçe